Tải phiên bản cho điện thoại Java

File Jad| File JarTải phiên bản cho điện thoại Android

TraChanhTải phiên bản cho điện thoại Iphone (chỉ dành cho máy đã Jailbreak)

Trà Chanh Quán Iphone